המרכז הארצי לבחינות והערכה מסייע לנבחנים בעלי מוגבלויות או לקויות. שלוש המוגבלויות המוכרות הן:

  1. לקויות למידה.
  2. הפרעות קשב וריכוז.
  3. מגבלות פיזיות או נפשיות.

הגשת בקשה לתנאים מיוחדים:

בכדי לקבל את ההתאמות הנדרשות יש להגיש בקשה לבחינת מתא”ם מותאמת, לשם כך יש להירשם לבחינה תחילה ולאחר מכן למלא אחר הוראות המרכז הארצי לבחינות והערכה ולשלוח את הטפסים והמסמכים הרלוונטיים. יש לעשות זאת כשלושה חודשים לפני מועד הבחינה ותשובה תינתן עד 25 ימים לאחר הגשת הבקשה. תוקף האבחונים (בנושאי לקויות למידה וקשב וריכוז) הוא עד 5 שנים ובתנאי שהאבחון בוצע לאחר גיל 16. בחינה בתנאים מותאמים

הקלות שמקבלים מהמרכז הארצי:

פרטים נוספים אודות בחינה בתנאים מותאמים ניתן לקבל באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דילוג לתוכן