תנאי הבחינה

משך בחינת המתא”ם הוא חמש שעות ו-35 דקות כולל 30 דקות הפסקה בין פרק לפרק.

בדרך כלל יושבים הנבחנים בשורות לסירוגין (שורה כן, שורה לא) כאשר בסמוך לכל נבחן יוותרו שני כיסאות ריקים מימינו ושני כיסאות ריקים משמאלו.

נבחן שמעוניין להיבחן כשבאוזניו אטמי אוזניים רשאי לעשות זאת (אך אטמי האוזניים לא יכולים להיות מחוברים זה לזה בחוט).

בחלק גדול מהמקרים המבחן נעשה על “כיסאות סטודנט” ולא על שולחנות רגילים. בניגוד לשמועות, הבחנות ב”כסא סטודנט” אינה פוגעת בהצלחת הנבחן. נבחן שחש בחוסר מרחב יכול להשתמש בכיסאות הריקים הסמוכים לו.

כל אחד משני החלקים של מתא”ם מופיע בחוברת בחינה נפרדת. הנבחנים מתבקשים למלא את תשובותיהם בתוך חוברת הבחינה, בעיפרון בלבד.

בשאלות רבות-ברירה הנבחנים מתבקשים להקיף בעיגול את מספרה של התשובה הנכונה. יש להקפיד על סימון ברור ולסמן תשובה אחת בלבד. סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה ייחשב שגיאה.

בשאלות פתוחות-ממוקדות הנבחנים מתבקשים לכתוב תשובה קצרה, תמציתית, ומוגבלת באורכה לשורות המוקצבות המסומנות בחוברת הבחינה. התשובה תיכתב בשפה העברית בלבד.

מותר להיעזר בבחינה במדגשים (מרקרים). יום הבחינה

הנבחן רשאי לאכול ולשתות במהלך הבחינה, אך שעון הבחינה אינו עוצר למטרות אלו.

בדרך כלל הכיתות ממוזגות ומומלץ לבוא עם נעליים סגורות או בגד חם – במיוחד לאלו הסובלים מקור.

נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו וילווה לשירותים על ידי אחד הבוחנים. יחד עם זאת, יתכן שנבחן שירצה לצאת לשירותים יאלץ להמתין עד לחזרתו של נבחן אחר, שיצא לשירותים לפניו.

המרכז הארצי משתדל להקפיד שכיתות הבחינה יהיו בטווח של עד 50 מטרים מתאי השירותים.

סיום הבחינה

עם סיום הפרק הראשון, הנבחנים חייבים להישאר בכיתה עד תום הפרק, גם אם הם סיימו אותו לפני תום הזמן המוקצב.

עם סיום הפרק השני, ניתן לצאת מהכיתה לאחר שהבוחנים יאספו את חוברת הבחינה.

לאחר תום הבחינה מחולק בין הנבחנים שאלון מחקר של המרכז הארצי (השאלות נוגעות בעיקר להכנתך לבחינה ולמידת שביעות רצונך מתנאי הבחינה) אך אין חובה למלא אותו.

דילוג לתוכן