קורס ההכנה למתאם 2022 - מערכת שעות לדוגמה

 1. שיעור 1 – סטטיסטיקה תיאורית
 2. שיעור 2 – טקסטים
 3. שיעור 3 – הסתברות
 4. שיעור 4 – טקסטים
 5. שיעור 5 – סטטיסטיקה היסקית א’
 6. שיעור 6 – טקסטים
 7. שיעור 7 – סטטיסטיקה היסקית ב’
 8. שיעור 8 – מתאם פירסון ומדדי קשר
 9. שיעור 9 – טקסטים
 10. שיעור 10 – רגרסיה ליניארית
 11. סימולציית אמצע
 12. שיעור 11 – ניתוח שונות חד גורמי
 13. שיעור 12 – טקסטים
 14. שיעור 13 – ניתוח שונות דו גורמי
 15. שיעור 14 – ניתוח שונות תלת גורמי
 16. שיעור 15 – טקסטים
 17. שיעור 16 – שיטות מחקר
 18. שיעור 17 – ביקורות מחקר
 19. שיעור 18 – אשכולות מחקר
 20. שיעור 19 – אינטגרציות וסיכום
 21. סימולציית סיום 1
 22. שיעור 20 – פתרון סימולציה 1
 23. סימולציית סיום 2
 24. שיעור 21- פתרון סימולציה 2
 25. סימולציית סיום 3
 26. שיעור 22- פתרון סימולציה 3
 27. יום פתוח לשאלות ותשובות
דילוג לתוכן