אודות בחינת המתא״ם

על הבחינה

מבחן המתא”ם (מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה) מהווה כלי למיון מועמדים בהליך הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה. מבחן מתא״ם מתקיים אחת לשנה במועד יחיד. השנה, תתקיים הבחינה בתאריך 30.09.2024.

מבחן המתא”ם הינו מבחן אחיד לכל המועמדים לקבלת לתואר שני בפסיכולוגיה. בחינת מתא״ם מתקיימת אחת לשנה, החל משנת 2000 מחויבים הנרשמים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה בכל אחד מהמוסדות הבאים להיבחן בבחינת המתא״ם: אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת אריאל בשומרון, המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי פרס, המכללה האקדמית עמק יזרעאל והמכללה האקדמית תל חי.

מקצת המגמות לתואר שני אינן מחייבות היבחנות במתא”ם, אולם רובן המכריע של המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה דורשות ציון בבחינת מתא”ם כתנאי להרשמה אליהן. משקלו של ציון בחינת מתא”ם בתהליך הקבלה לתואר שני משתנה ממוסד למוסד, ובתוך אותו המוסד בין מגמות שונות. יחד עם זאת, ברוב המקרים מהווה הציון במבחן מתא״ם מרכיב משמעותי בתהליך הסינון והקבלה של הסטודנטים למגמות השונות. חשוב לדעת שציון המתאם הוא ציון יחסי ותלוי בשאר הנבחנים.

המרכז הארצי לבחינות והערכה מופקד פיתוח הבחינה, העברתה, חישוב הציונים והעברתם למוסדות הלימוד. שאלות בחינת המתאם נכתבות על ידי אנשי סגל במוסדות האקדמיים ברחבי הארץ, סטודנטים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכן על ידי צוות הפיתוח של המרכז הארצי לבחינות והערכה. השאלות שנכתבות לבחינה מועברות לעיונם של מרצים מהמחלקות לפסיכולוגיה, והם מעירים, מתקנים ומאשרים אותן. הגרסה הסופית של כל בחינת מתא”ם מאושרת בידי ועדת ההיגוי של המתא”ם.

מבנה הבחינה

בחינת המתא”ם מורכבת משני פרקים (ביניהם יש 30 דקות הפסקה). 

פרק 1: ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה

הזמן המוקצב לפתרון פרק זה הינו כ-100 דקות.

פרק זה כולל 30 שאלות שחלקן רבות-ברירה (אמריקאיות) וחלקן שאלות פתוחות-ממוקדות, הבודקות ידע והבנה בסטטיסטיקה ושיטות מחקר. החלק הזה של הבחינה כולל בתוכו שלושה תתי-פרקים:

 • חלק א’: שאלות רבות-ברירה בסטטיסטיקה ושיטות המחקר. בחלק זה כולל בין 20-21שאלות.
 • חלק ב’: אשכולות מחקר. חלק זה כולל 2 מקבצים של שאלות. בראש כל מקבץ מוצג תיאור של מחקר, ולאחריו 3-4 שאלות העוסקות בו. בסך הכל, כולל חלק זה בין 6 ל-7 שאלות.
 • חלק ג’:  ביקורת מחקרים. חלק זה כולל 3 שאלות פתוחות-ממוקדות, שמטרתן לבדוק חשיבה וביקורת מחקרית. בכל שאלה מתואר מחקר כלשהו, ועל הנבחנים לזהות את הבעיה המתודולוגית.

 

פרק 2: הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה

הזמן המוקצב לפרק זה הינו כ-145 דקות.

פרק זה כולל שלושה קטעי קריאה באנגלית. כל קטע קריאה מבוסס על מאמר באחד מתחומי הפסיכולוגיה. לאחר כל קטע קריאה מוצגות שאלות (12-14 שאלות), המתייחסות ברובן להבנתו. מיעוטן עוסקות בנושאים בפסיכולוגיה הקשורים לנושא שבו דן הקטע, אך התשובות עליהן לא בהכרח מצויות בקטע. מרבית השאלות הן רבות-ברירה ומיעוטן שאלות פתוחות-ממוקדות. בחלק זה כ-40 שאלות סך הכל.

מטרתו של פרק הטקסטים הוא לבדוק חשיבה מתודולוגית ומחקרית בתחום הפסיכולוגיה. באופן מוצהר, חלק זה אינו בודק שליטה באנגלית, ולעיתים אף מופיע תרגום של מילים קשות באנגלית. עם זאת, כותבי הבחינה מתבססים על ההנחה כי הסטודנט בקי בקריאה של מאמרים מחקריים בפסיכולוגיה בשפת המקור שלהם (אנגלית), וכי הוא עשה זאת באופן שוטף במהלך לימודיו. לפיכך, למרות שמבחינה מוצהרת הבחינה לא בודקת ידע באנגלית, ניסיון מוקדם עם קריאת מאמרים באנגלית באופן שוטף מסייע להתמודדות טובה יותר עם חלק זה.

ציון המבחן ומשמעותו

הציון בבחינת המתא”ם הוא ציון יחסי, ונקבע לאור הישגיהם של שאר הנבחנים באותו המועד. לכל חלק משני חלקי הבחינה מתקבל ציון, וכן מחושב ציון כללי. ציון הבחינה הכללי מבוסס על הציונים בשני חלקי הבחינה, לפי המשקלות הבאים:

 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר – 40% מהציון הכללי.
 • הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה – 60% מהציון הכללי.

 

כל אחד משלושת הציונים בבחינת המתא”ם נע בטווח שבין 50 ל-150, כאשר ממוצע הציונים הוא 100 וסטית התקן היא 20. מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמדווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלו של ציון מתא”ם בתהליך הקבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה או למגמה כלשהי בפסיכולוגיה.

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינת המתא”ם מתבצעת ישירות מול המרכז הארצי לבחינות והערכה. ישנן שתי דרכים אפשריות להרשם לבחינה, אבל הדרך הנוחה והיעילה ביותר היא דרך אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה. במהלך ההרשמה לבחינת מתא״ם תתבקשו לבחור איזור מועד בארץ בו תרצו להיבחן ולאיזה מוסד תרצו שהציון יישלח (מומלץ לסמן את כל מוסדות הלימוד, שליחת הציונים נעשית בשלב זה בחינם). התשלום בסוף ההרשמה באינטרנט מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. בתום תהליך ההרשמה יישלח לתיבת האימייל שלכם אישור הרשמה.

 

 

 

בחינה בתנאים מותאמים

המרכז הארצי לבחינות והערכה מסייע לנבחנים בעלי מוגבלויות או לקויות. שלוש המוגבלויות המוכרות הן:

 1. לקויות למידה.
 2. הפרעות קשב וריכוז.
 3. מגבלות פיזיות או נפשיות.

 

הגשת בקשה לתנאים מיוחדים:

בכדי לקבל את ההתאמות הנדרשות יש להגיש בקשה לבחינת מתא”ם מותאמת, לשם כך יש להירשם לבחינה תחילה ולאחר מכן למלא אחר הוראות המרכז הארצי לבחינות והערכה ולשלוח את הטפסים והמסמכים הרלוונטיים. יש לעשות זאת כשלושה חודשים לפני מועד הבחינה ותשובה תינתן עד 25 ימים לאחר הגשת הבקשה. תוקף האבחונים (בנושאי לקויות למידה וקשב וריכוז) הוא עד 5 שנים ובתנאי שהאבחון בוצע לאחר גיל 16.

 

התאמות שניתן לקבל מהמרכז הארצי:

 • בחינה בתוספת זמן.
 • הפסקות קצרות בזמנים קבועים או בתזמון לבחירת התלמיד בתוך פרקי הבחינה.
 • בחינה בחדר נפרד או בכיתות קטנות.
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה פיזית כגון נכות, עיוורון או חירשות.
 • השמעת פרקי הבחינה באנגלית.
 • טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל.
 • שימוש במחשבון ל-4 פעולות החשבון.
 • הקראת שאלות בחינה.

פרטים נוספים אודות בחינה בתנאים מותאמים ניתן לקבל באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

יום הבחינה

תנאי הבחינה

 • משך בחינת המתא”ם הוא ארבע שעות ו-35 דקות, כולל 30 דקות הפסקה בין פרק לפרק.
 • בדרך כלל יושבים הנבחנים בשורות לסירוגין (שורה כן, שורה לא) כאשר בסמוך לכל נבחן יוותרו שני כיסאות ריקים מימינו ושני כיסאות ריקים משמאלו.
 • נבחן שמעוניין להיבחן כשבאוזניו אטמי אוזניים רשאי לעשות זאת (אך אטמי האוזניים לא יכולים להיות מחוברים זה לזה בחוט).
 • בחלק גדול מהמקרים המבחן נעשה על “כיסאות סטודנט” ולא על שולחנות רגילים. בניגוד לשמועות, היבחנות ב”כסא סטודנט” אינה פוגעת בהצלחת הנבחן. נבחן שחש בחוסר מרחב יכול להשתמש בכיסאות הריקים הסמוכים לו.
 • כל אחד משני החלקים של מתא”ם מופיע בחוברת בחינה נפרדת. הנבחנים מתבקשים למלא את תשובותיהם בתוך חוברת הבחינה, בעיפרון בלבד.
 • המבחן כולל דף תשובות עליו מסמנים הנבחנים את התשובות.
 • בשאלות רבות-ברירה הנבחנים מתבקשים לסמן מספרה של התשובה הנכונה. יש להקפיד על סימון ברור ולסמן תשובה אחת בלבד. סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה ייחשב שגיאה.
 • בשאלות פתוחות-ממוקדות הנבחנים מתבקשים לכתוב תשובה קצרה, תמציתית, ומוגבלת באורכה לשורות המוקצבות המסומנות בדף התשובות. התשובה תיכתב בשפה העברית בלבד.
 • מותר להיעזר בבחינה במדגשים (מרקרים).
 • הנבחן רשאי לאכול ולשתות במהלך הבחינה, אך שעון הבחינה אינו עוצר למטרות אלו.
 • בדרך כלל הכיתות ממוזגות ומומלץ לבוא עם נעליים סגורות או בגד חם – במיוחד לאלו הסובלים מקור.
 • נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו וילווה לשירותים על ידי אחד הבוחנים. יחד עם זאת, יתכן שנבחן שירצה לצאת לשירותים יאלץ להמתין עד לחזרתו של נבחן אחר, שיצא לשירותים לפניו.
 • המרכז הארצי משתדל להקפיד שכיתות הבחינה יהיו בטווח של עד 50 מטרים מתאי השירותים.

 

סיום הבחינה

 • עם סיום הפרק הראשון, הנבחנים חייבים להישאר בכיתה עד תום הפרק, גם אם הם סיימו אותו לפני תום הזמן המוקצב.
 • עם סיום הפרק השני, ניתן לצאת מהכיתה לאחר שהבוחנים יאספו את חוברת הבחינה.
 • לאחר תום הבחינה מחולק בין הנבחנים שאלון מחקר של המרכז הארצי (השאלות נוגעות בעיקר להכנתך לבחינה ולמידת שביעות רצונך מתנאי הבחינה) אך אין חובה למלא אותו.
דילוג לתוכן