About Mitam

אודות בחינת המתא״ם על הבחינה מבנה הבחינה ציון הבחינה ומשמעותו הרשמה לבחינה בחינה בתנאים מותאמים יום הבחינה על הבחינה מבחן המתא”ם (מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה) מהווה כלי למיון מועמדים בהליך הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה. מבחן מתא״ם מתקיים אחת לשנה במועד יחיד. השנה, תתקיים הבחינה בתאריך 30.09.2024. מבחן המתא”ם הינו מבחן אחיד לכל המועמדים לקבלת לתואר […]

דילוג לתוכן